[Cảm Âm Sáo Trúc]-Giá Như

Ca sĩ: Noo Phước Thịnh
Sáng Tác: Huỳnh Quốc Huy
Dành cho sáo trúc tone Đô/C

MI MI MI FA SOL FA FA
Em sao em không nắm tay anh
RÊ MI RÊ RÊ RÊ ĐÔ MI
Trên phố đông như em từng nắm
MI MI MI FA SOL FA FA
Em sao em không nói anh nghe
MI RÊ RÊ SI SI ĐÔ SI LA
Những yêu thương như em đã bao lần.

FA MI MI ĐÔ2 ĐÔ2 ĐÔ2 ĐÔ2 RÊ2 MI
Hay là từ lâu bên em đã có người
ĐÔ2 ĐÔ2 ĐÔ2 RÊ2 ĐÔ2 RÊ2 MI
Che chở em mỗi khi gió về
RÊ ĐÔ ĐÔ LA LA LA SI ĐÔ MI
Hay là từ lâu bên em đã có người
ĐÔ2 SI SI SI ĐÔ2 LA SI
Nắm tay em trên phố ngược xuôi.


MI MI MI FA SOL FA FA
Em sao em không hỏi anh xem
FA SOL RÊ MI RÊ ĐÔ RÊ MI
Anh đã ở đâu khi nào bên ai
MI MI MI FA SOL FA FA
Em sao em không thấy anh đau
MI RÊ SI SI ĐÔ ĐÔ LA
Thấy anh thức trắng bao đêm dài.

MI MI MI ĐÔ2 ĐÔ2 ĐÔ2 ĐÔ2 RÊ2 MI
Là vì giờ đây trong em luôn có người
ĐÔ2 SI SI SI LA SOL LA MI
Để em quan tâm để em nhớ về
ĐÔ ĐÔ ĐÔ LA LA SOL LA SI MI
Là vì giờ đây em đã quên mất rồi
SI LA SI ĐÔ2 SOL LA
Ngay cạnh em vẫn là anh.
(cảm âm sáo trúc "Giá Như"-Noo Phước Thịnh)
Điệp Khúc:
MI2 RÊ2 RÊ2 ĐÔ2 FA2 MI2 FA2 FA2 LA SI
Giá như có thể khóc anh sẽ khóc thật lâu
RÊ 2 ĐÔ 2 SI LA RÊ 2 ĐÔ 2 SI SOL SI SI ĐÔ2 LA
Giá như có thể nói cho em biết rằng anh đang rất đau
RÊ 2 ĐÔ 2 SI LA RÊ 2 ĐÔ2 RÊ2 ĐÔ2 SI
Giá như có thể mãi không dối gian nhau
LA SI ĐÔ2 ĐÔ2 RÊ2 ĐÔ2 MI2
Thì giờ đây giờ đây đã khác.

MI2 RÊ 2 RÊ 2 ĐÔ 2 FA2 MI2 FA2 LA ĐÔ2 ĐÔ2 SI
Giá như có thể bước hai đứa về hai phương trời
RÊ2 ĐÔ2 SI LA RÊ2 RÊ2 RÊ2 MI2 SOL ĐÔ2 SI LA
Giá như em hiểu thấu bao cay đắng hằn trong tim tôi
RÊ2 ĐÔ2 SI LA RÊ2 RÊ2 ĐÔ2 ĐÔ2 SI
Giá như có thể sống thiếu em trong đời
MI RÊ2 ĐÔ2 ĐÔ2 SI MI ĐÔ2 LA
Và giá như chưa bao giờ yêu người...

Xem thêm các cảm âm sáo trúc hot:

Cảm âm-Vợ Người Ta-Phan Mạnh Quỳnh