Cảm Âm Sáo Trúc-Say You Do

Sáng Tác - Tiên Tiên | Cảm âm sáo trúc tone Gm
Xem thêm: Cảm âm sau tất cả

Cảm âm sáo trúc bài hát say you do-Tiên Tiên


Ta gặp nhau một chiều thu tháng mười
Si la si, la la si đô sol
Vì nụ cười ấy cho em nhớ mong từng ngày
fa fa fa đô, đô đô mí đô sol la (Si la si, fa fa sol mi)
Đêm về nghe lòng thương anh mất rồi
Si la si, la si si đố sol
Ngại vì mình con gái phải làm sao
fa fa fa sol đô, la sol la

(cảm âm sáo trúc say you do Tiên Tiên)

Điệp khúc 1: 
Lỡ buông lời yêu anh, sợ anh xa lánh
La sol fa rê rê , rê fa fa sol 
Biết sao giờ vì chỉ thấy nắng trong tim mình
mi rê đô đô đô sol fa mi mi rê
Say you do, say you do 
Rê đô rê, rê fa sol

Lỡ mai mình yêu nhau, đừng cho em ngóng những trưa hẹn
La sol fa rê rê, rê fa fa sol mi rê đô, 
Dù trời nắng hay mưa trên đầu
đô đô sol fa mi mi rê 
Say you do, say you do
Rê đô rê, rê fa sol

Brige: 
Em nằm mơ nói tiếng yêu anh
Rê đô# rê, rê rê đô đô
Vì mai thức giấc sẽ không dám cho anh một ngàn tiếng ca
Si đô si rê rê,rê đô rê si si si si đô si sol
Em yêu anh, em yêu anh, yeah yeah yeahhhhh
Rê rê rê, fa fa fa, rê fa rê sol

Điệp khúc 2: 

Lỡ buông lời yêu anh, sợ anh xa lánh
Si la sol mi mi, mi sol sol la 
Biết sao giờ vì chỉ thấy nắng trong tim mình
fa mi re re re la sol fa fa mi
Say you do, say you do 
Mi rê mi, mi sol la

Xem thêm: cảm âm sáo trúc Chưa bao giờ Trung Quân