Cảm Âm Sáo Trúc-Vì Tôi Còn Sống

Sáng tác ca khúc: Tiên Tiên


Cảm âm sáo trúc vì tôi còn sống-Tiên Tiên

Khi xưa ngây thơ dại khờ tôi hay chê bai mình ngu si.
đô đô đô đô sol sol rê rê rê rê si đô đô 
Rằng không biết làm gì, không biết cần chi, không biết mình là ai..
 đô rê mi si đô, mi fa si đô, mi fa sol sol la
Bao năm bon chen ngoài đời soi gương nhìn vẫn thế.
đô đô đô đô sol sol rê rê đô rê mi
Đầu vẫn rối bù xù, thân bé ú nu, ú nu.. ú ù.
đô rê mi đô đô, mi fa fa mi fa đô

Chorus:
(cảm âm sáo trúc vì tôi còn sống Tiên Tiên)
Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép.
sol fa mi đô đô đô rê mi
Cứ yêu đi dù rằng mình ngu si.
sol fa mi đô đô đô rê mi
Ai lừa ai, ai hờn ai, giận ai, ai thù ai.. cho qua đi.
mi rê mi, mi rê mi, mi rê mi, mi rê mi… fa fa fa

Cứ đam mê dù nhiều người cười chê.
sol fa mi đô đô đô rê mi
Và cứ vui lên, vì ta không.. cô đơn.
đô sol fa mi, si đô rê’… mi’ fa’_đô’

Vì tôi còn sống.
đô rê đô sol 
Vì tôi còn hát lên.
đô rê đô sol mi
tôi còn viết lên
đô rê đô si’-đô’ sol
bao điều trong lòng tôi.
mi_fa mi fa si đô


Mai đây khi tôi dần dần quên đi mình là ai
Đô đô sol sol rê rê si si đô
Nhờ ai đó gần bên, ai đó hát lên những bài ca tôi viết
Đô rê mi si đô, mi fa fa mi rê đô rê mi fa

Các bạn đang xem cảm âm sáo trúc Vì Tôi Còn Sống của nhạc sĩ Tiên Tiên do http://www.sheetsaotruc.edu.vn biên soạn!