Cảm Âm We Don't Talk Any More

Ca sĩ: Charlie Puth Ft Selena Gomez

Phần cảm âm We don't talk any more

Cảm âm We don't talk any more


la la la si fa rê
la la la si fa mi
la la la si fa rê rê mi fa đô la si
la la la si fa rê
la la la si fa mi
la la la si fa rê rê mi fa rê đô la si
(si giáng) la sifa si si si sila rê đô
si si si si la la si
si si si si la si fa rê fa si
(si giáng) la sifa si si si sila rê đô
si si si si đô la si
si si si si la si fa rê fa si..
...đô rê mi fa rê mi fa mi rê đô đô si,rêrêsi sifa mi mi rê la, (si giáng) la fa rê đô

đô rê mi sifa ,rê mi fa mi rê đô đô si,rêrêsi sifa mi mi rê la, (si giáng) la fa rê đô rê đô(hoặc la si gần cuối)

Có thể các bạn cũng muốn xem cảm âm Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau - Sơn Tùng MTP

Cảm âm Hit tháng 9/2016 : Cảm âm Hãy Ra Khỏi Người Đó Đi - Phan Mạnh Quỳnh

Phần beat "We don't talk any more"

Phần beat "We don't talk any more" nguồn youtube
Các bạn đang xem cảm âm We don't talk any more chúc các vui vẻ và thổi sáo ngày càng hay!

Có thể các bạn muốn xem: Cảm âm Gửi Anh Xa Nhớ - Bích Phương