Cảm Âm Yêu Không Hối Hận - Hariwon

Sáng tác: Võ Hoài Phúc
Thể hiện: Harriwon
Tone bài hát gốc: tone Gm (son thứ)


Cảm Âm Yêu Không Hối Hận - Hariwon


Cảm âm đã được cập nhật ngày 4/11/2016. Các bạn có thể xem những hợp âm mới cùng thể loại bên dưới đây:
La Si Đô Rê Đô Si La Son La Si La 
Người đâu hay trái tim em đang từng giây nhói đau
La Si Đô Si Đô Rê Đô Rê Mi Fa Mi 
Người đâu hay ngày qua đi mình càng xa cách nhau
Mi Son La Mi Rê Mi Mi Rê Đô 
Giờ mỗi đứa mỗi nơi, chẳng nói nên lời
La Đô Đô Rê Si La Si 
Mình em nghe tiếng mưa buồn rơi

La Si Đô Rê Đô Si La Son La Si La 
Lời yêu đó giấu trong em sâu tận nơi đáy tim
La Si Đô Si Đô Rê Đô Rê Mi Fa Mi 
Để người an lòng ra đi tìm bình yên mỗi đêm
Mi Fa La Mi Rê Mi Mi Rê Đô Đô Rê Rê Đô Si La Si 
Ngày hai đứa xa rời, tim em rối bời, nhưng vẫn cố trên môi nụ cười

Mi La Si Đô Đô  Đô Mi Si Si 
Gạt đi nước mắt những tháng ngày bơ vơ
La Son La Đô Son Son Fa Mi Fa La Mi Mi La Si La Son # La Si 
Dấu yêu vẫn còn như xưa, vẫn tha thiết từng cơn mơ, em đếm từng ngày nhung nhớ
Mi La Si Đô Si Đô Mi Si Si La Son La Đô Son Son 
Dù em cố giữ hạnh phúc được bao nhiêu, vẫn không hối hận khi yêu
Fa Mi Fa La Mi Mi La Si Đô La 
Dẫu cho mỏi mòn riêng em, trao đi rất nhiều

La Si Đô Rê Đô Si La Son La Si La 
Lời yêu đó giấu trong em sâu tận nơi đáy tim
La Si Đô Si Đô Rê Đô Rê Mi Fa Mi 
Để người an lòng ra đi tìm bình yên mỗi đêm
Mi Fa la Mi Rê Mi Mi Rê Đô Đô Rê Rê Đô Si La Si 
Ngày hai đứa xa rời, không nói một lời, chỉ mình em nghe tiếng mưa buồn rơi

Mi La Si Đô Đô Đô Mi Si Si 
Gạt đi nước mắt những tháng ngày bơ vơ
La Son La Đô Son Son Fa Mi Fa La Mi Mi La Si La Son# La Si 
Dấu yêu vẫn còn như xưa, vẫn tha thiết từng cơn mơ, em đếm từng ngày nhung nhớ
Mi La Si Đô Si Đô Mi Si Si La Son La Đô Son Son
Dù em cố giữ hạnh phúc được bao nhiêu, vẫn không hối hận khi yêu
Fa Mi Fa La Mi Mi La Si Đô La 
Dẫu cho mỏi mòn riêng em, trao đi rất nhiều

Mi la Si Đô Đô Đô  Mi Si Si 
Gạt đi nước mắt những tháng ngày bơ vơ
La Son La Đô Son Son Fa Mi Fa La Mi Mi La Si La Son # La Si 
Dấu yêu vẫn còn như xưa, vẫn tha thiết từng cơn mơ, em đếm từng ngày nhung nhớ
Mi la Si Đô Si Đô Mi Si Si La Son La Đô Son Son 
Dù em cố giữ hạnh phúc được bao nhiêu, vẫn không hối hận khi yêu
Fa Mi Fa La Mi Mi La Si Đô La 
Dẫu cho mỏi mòn riêng em, trao đi rất nhiều


>>>Có thể bạn muốn xem: cảm âm Gửi Anh Xa Nhớ - Bích Phương

Cảm âm Yêu Không Hối Hận Sẽ Được Cập Nhật Trong Thời Gian Sớm Nhất Tại www.sheetsaotruc.edu.vn! (đã cập nhật)