Cảm Âm Happy Ending-Erik

Cảm âm Happy Ending- Erik
Có thể bạn muốn xem: Cảm âm Đâu Chỉ Riêng Em - Mỹ Tâm

Đô đô si đô đô đô la sol

Em ơi mình đã xa bao lâu rồi !?
đô đô đô đô si đô rê đô
Không em quanh anh như một cuốn phim,
đô rê mi si la si la si đô
Từng mỗi thước phim em luôn là vai chính.
rê rê đo đô 
Có những giận hờn,
rê rê đô đô, đô rê mi fa mi fa mi rê đô si rê đô...
Nước mắt nụ cười và những trách móc xô khiến cho đôi ta dần cách xa....
la sol phà mì phà sol la si đô, mi mi fa mi rê đô rê
Có những điều mình chỉ nhận ra sâu sắc, khi không có yêu thương kề bên....


mi fa sol sol sol fa mi rê đô, mi fa sol sol sol fa mi rê đô.
Một cảm giác anh biết em sẽ trở lại dù hai đứa cố gắng quên nhau mỗi ngày.
đô đô sol fa mi fa đô đô đô rê sol sol sol fa mi fa mi rê mi
Và dù có xa khoảng cách dù là thời gian chỉ cần mình vẫn yêu sẽ tìm nhau.
mi re đô si đo rê mi, mi mi la2 la2 la2 la2 si2 sol2
Viết lên lại một đoạn kết mới trọn vẹn yêu thương như chưa bắt đầu.
mi sol fa mi mi rê đô đô, mi fa mi fa sol mi rê si đô
Ngày ấy anh để em ra đi vội vàng, đánh mất nhau mới thấy tim đau ngỡ ngàng....

đô đô si đô đô đô la sol
Em ơi mình đã xa bao lâu rồi!?
đô đô si đô rê mi rê đô
Nơi xa em đã thấy nhớ anh chưa !?
la si đo si đô rê la sol đô-rê-đô
Phải đánh mất đi mới biết mình cần chi.
rê rê đô đô, rê rê đô đô
Cho anh trưởng thành, cho em trưởng thành.
đô rê mi mi rê fa mi rê đô si rê đô
Mình thôi ngốc nghếch ngang bướng trở nên hai người tốt hơn.
la sol phà mì phà sol la si đô, đô re fa mi rê đô rê
Có những điều mình chỉ nhận ra sâu sắc khi không có yêu thương kề bên....


mi fa sol sol sol fa mi rê đô, mi fa sol sol sol fa mi rê đô.
Một cảm giác anh biết em sẽ trở lại dù hai đứa cố gắng quên nhau mỗi ngày.
đô đô sol fa mi fa đô đô đô rê sol sol sol fa mi fa mi rê mi
Và dù có xa khoảng cách dù là thời gian chỉ cần mình vẫn yêu sẽ tìm nhau.
mi re đô si đo rê mi, mi mi la2 la2 la2 la2 si2 sol2
Viết lên lại một đoạn kết mới trọn vẹn yêu thương như chưa bắt đầu.
mi sol fa mi mi rê đô đô, mi fa mi fa sol mi rê si đô
Ngày ấy anh để em ra đi vội vàng, giờ đón nhau về trong yêu thương ngập tràn.

Xem thêm: cảm âm Sau Tất Cả - Erik