Cảm Âm Sáo Trúc-Vợ Người Ta 

--Phan Mạnh Quỳnh--


Cảm âm sáo trúc Vợ Người Ta-Phan Mạnh Quỳnh


Phần 1: Cảm âm

Tấm thiệp mời trên bàn thời gian địa điểm rõ ràng
la mi mi sol mi, mi la mi mi sol mi 
Lại một đám mừng ở trong làng
mi mi la mi mi son mi 
Ngó tên bỗng dưng thấy hoang mang.
 mi rê mi rê mi rê rê
 Rồi ngày cưới rộn ràng khắp vùng
mi mi la mi mi sol mi
 Ai theo chân ai tới già trẻ đi cùng
 la la la la si mi mi son mi 
Nhiều ngày tháng giờ này tương phùng mà lòng cay cay cay
mì mì la mì mì sol mì, mì mì la đô' rê' 

(cảm âm sáo trúc vợ người ta phan mạnh quỳnh)

Điệp khúc:
Giờ em đã là vợ người ta
đô' rê mi' la la mi la 
Áo trắng cô dâu cầm hoa
rê' mi' la la mi la 
nhạc tung tóe thanh niên hòa ca
đô' rê' mi' la la mi la 
Vài ba đứa lên lắc lư theo
 đô' rê' mi' rê' mi' rê' rê' 
ấy là thành đám cưới em với người ta
 mi' rê' đô' rê' mi' la la mi la
 Anh biết do anh mà ra
 rê' mi' la la mi la 
Tình yêu ấy nay xa càng xa
đô' rê' mi' la la mi la
 Buồn thay
 la đô' rê' mi' sol' la'


(Các kí hiệu dấu: ' trên đầu tức là nốt lên 1 quãng)

Xem thêm: Cảm âm sáo trúc Vì Tôi Còn Sống-Tiên Tiên

Phần 2: Video Hướng Dẫn Sáo Trúc-Vợ Người Ta

Bên trên là video hướng dẫn thổi sáo trúc Vợ Người Ta-Phan Mạnh Quỳnh
Chúc các bạn tập thổi sáo thành công!