CẢM ÂM CHẠY THEO LÍ TRÍ


Sáng tác: Vương Anh Tú
Ca sĩ: Hồ Ngọc Hà

Cảm âm chạy theo lí trí

Có thể bạn muốn xem khác tại sheetsaotruc.edu.vn như:

Mi Rê Mi La Đô Rê Rê 
Yêu một ai chẳng ngại chông gai
Mi Rê Mi La Đô Rê Mi 
Yêu là khi chẳng dùng suy nghĩ
Fa Mi Fa La Son Mi Đô 
Nhưng một ai muốn xa em rồi
Mi Fa sì Rê Fa Mi 
Em để tình trôi thế thôi.

Mi Rê Mi là sì Đô Rê 
Tan vào mưa lệ nhòa hoen mi
Mi Rê Mi là sì Đô  Mi 
Giữ chi nữa tình yêu hoang phí
Đô sì là La Son Mi Đô 
Sao anh còn níu tay em lại
Fa Mi Fa La La xi
Dẫu còn yêu nhưng em phải

La Son# La Xi  Đô Rê
Quay mặt đi, không suy nghĩ
Xi Xi Đô Rê Đô Rê Mi2 Mi2 
Bỏ mặc con tim chạy theo lí trí
La Son La Mi2 Đô Rê 
Rơi dòng lệ, ướt bờ mi
Xi Đô La Son# La  la Xi 
Em biết anh chẳng còn yêu em nữa

Đô Xi Đô Đô Xi Rê 
Nhớ ngày xưa, anh từng hứa
Xi Đô Rê Đô Rê Mi2 Mi2
Sẽ bên nhau mà nay mỗi đứa
Son Son La Đô Đô Rê 
Lại một nơi, anh yêu hỡi
Đô Đô Rê Rê Đô Xi La 
Đôi ta đã mất nhau thật rồi.