Cảm Âm-Despacito

Cảm âm bài hát "Depacito" đang rất hot từ mấy tháng nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Các bạn có đóng góp hoặc ý kiến gì thì hãy bình luận bên dưới để ad sửa đổi bổ sung và tiếp tục ra nhiều cảm âm hot đóng góp cho cộng đồng những người yêu sáo trúc Việt Nam nhé!

Cảm âm Despacito
Có thể bạn muốn xem: Cảm âm Đâu Chỉ Riêng Em - Mỹ Tâm

Phần cảm âm Depacito:
(Những chữ viết hoa là nốt quãng trên nha các bạn. Ví dụ DO = do2, MI = mi2)

si
fa si DO RE MI RE DO si la
sol RE RE
RE la RE la RE RE MI DO
si fa si DO RE MI RE DO
si
fa si DO RE MI RE DO si la
sol RE MI RE
RE la RE la RE la RE MI DO
si
fa si DO RE DO RE DO RE DO
si
si la si DO RE DO RE DO RE DO
si
si la si DO RE DO RE DO RE MI
la la la la la
RE la RE la RE MI MI DO

si
si si si si DO
RE DO RE
DO RE DO
si
si si si si DO
RE DO RE
DO RE MI
la la la la
RE DO RE DO
RE MI
MI DO

RE DO si fa
fa fa fa fa
fa si si si
si la si sol
sol sol sol sol
sol si si si
si DO
RE la
la la la la
la RE RE RE
RE MI MI DO

FA MI FA MI
FA MI
FA MI FA MI
FA SOL SOL RE
SOL SOL SOL SOL
SOL LA SOL SOL FA
FA FA FA FA
FA LA SOL FA MI

RE RE DO
RE DO RE DO
RE si si si
RE DO RE DO
RE si si si
RE DO DO RE
RE si si si
RE DO DO RE
RE si si si
MI MI MI RE
MI MI MI RE
MI MI MI RE
RE RE

Có thể các bạn muốn xem: Cảm Âm Happy Ending - Erik